Sindikat laboratorijske medicine Slovenije

Javno pismo Vladi RS, ministrstvu za zdravje, ministrstvu za javno upravo in ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti

15.04.2022

SRAM VAS JE LAHKO!

Spoštovani člani Vlade RS, spoštovani minister za zdravje, minister za javno upravo in minister za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti,

sram Vas je lahko. Sram zaradi početja v času pred volitvami, ko namesto reševanja težav zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu nastopate v predvolilnih srečanjih in obljubljate tisto, kar niste zmogli storiti v 30 letih samostojne Republike Slovenije. Pa naj bo to v koaliciji ali opoziciji. Sram Vas je lahko, ker pred očmi javnosti s predvolilnimi obljubami govorite o tem, kako javni sistem zdravstva ni dober. Naj Vas popravimo: je dober, zlasti glede na javna sredstva, ki se zanj namenjajo, nikakor pa si ne želimo ameriškega »javnega« zdravstva, do katerega so upravičeni zgolj tisti, ki si ga lahko privoščijo in katerih prihodki se štejejo v milijonih eurov. Ne bomo dopustili, da nam na račun dimne zavese v obliki predvolilnih »bombončkov« uničujete tisto, kar smo gradili dolga leta in za ohranitev česar si skupaj z zaposlenimi v zdravstvu aktivno prizadevamo.

Sram Vas je lahko, ker mesec dni pred volitvami ne želite dokončati začetega in se dogovoriti o odpravi nastalih plačnih nesorazmerij v vseh posameznih strokovnih področij za zaposlene, ki dviga niso bili deležni v mesecu novembru 2021. Ne razumemo, kako lahko v času, ko po vaših besedah nimate mandata za pogajanja, vodite »pogovore« o izstopu ene skupine zaposlenih iz sistema plač v javnem sektorju. Nedopustno je, da razkrajate enoten plačni sistem, javno zdravstvo in socialno varstvo, Vi, ki bi morali biti njegov branik. Lahko se pogovarjamo o spremembah v plačnem sistemu, ki je zagotovo potreben korekcije, vendar ne na način, da porušite vse, kar se porušiti da, nato pa prepustite borbo za drobtine pravilu močnejšega. Pod pretvezo sodelovanja ustanavljate »delovne skupine«, ki sestavljajo »ankete« s sugestibilnimi vprašanji, ki ne morejo imeti nikakršne strokovne in vsebinske vrednosti in so namenjene izključno predvolilni predstavi. Vaša vprašanja lahko primerjamo z vprašanjem: »Ali slovenska javnost ve, da trenutna Vlada RS ni sposobna reševati težav v zdravstvu?«. Vsak si lahko sam odgovori na zastavljeno vprašanje samo z DA ali NE!

Sram Vas je lahko, ker ste dopustili, da so korupcijska tveganja takšna, kot so, saj se politika ne zna umakniti iz vodenja teh dveh izjemno pomembnih sistemov, zdravstva in socialnega varstva. Ne razumete vloge, ki jo ima politika v teh dveh sistemih. Politika v neposrednem upravljanju zdravstva in socialnega varstva ni prisotna zato, ker bi jo potrebovali, temveč zato, ker ste si sami tako uredili, da imenujete svoje člane v svete zavodov in nastavljate svoja vodstva tam, kjer si to zaželite. S temi vodstvi pa potem vodite oba sistema v popoln kolaps. Želite primer? UKCL je samo v zadnjih 10 letih zamenjal neverjetnih 8 direktorjev! Skoraj toliko kot ministrov za zdravje! In tako Vi rešujete sistem!

Sram Vas je lahko, da v 2 letih, od kar ste na oblasti, niste uspeli rešiti vprašanja zaposlenih v spodnji tretjini plačne lestvice. Sram Vas je lahko, saj ima strokovno izobražen kader, tehnični kader, ki konča srednješolsko izobraževanje in je za naša sistema izjemno pomemben, ko se zaposli v javnem sektorju, enako plačo kot zaposleni z nedokončano osnovno šolo (t. j. minimalna plača 1074,43 EUR BRUTO). Seveda si tudi slednji zasluži dostojno plačilo za opravljeno delo, vendar si dostojno in zahtevnosti primerno plačilo zaslužijo tudi vsi laboratorijski tehniki, farmacevtski tehniki, ortopedski tehniki, finančno računovodski delavci, zdravstveni administratorji, vozniki, kurirji in vsi ostali, ki jih nismo našteli.

Sram Vas je lahko, da kljub večim podpisanim stavkovnim sporazumom in dogovorom še vedno nimamo ustreznih kadrovskih standardov in normativov, ki bi enkrat za vselej določili, koliko kadra potrebujemo na najbolj zahtevnih deloviščih. Sram Vas je lahko zato, ker ste bili za eno poklicno skupino pripravljeni sprejeti vse, kar se je znašlo na Vaši mizi, vsi ostali zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu pa smo očitno drugorazredni državljani. Ne dopuščamo zavajanj, da so standardi in normativi kadrovsko in finančno nevzdržni, saj praksa kaže na to, da so naši zaposleni de facto izgoreli in podplačani! Sram Vas je lahko, ker bi, če bi to seveda želeli, lahko dvignili plače tudi mladim zdravnikom, kar je bilo prav tako vsebovano v našem predlogu, pa tega niste hoteli, saj to nikoli ni bil vaši iskreni cilj. Sram Vas je lahko, ker ste nas zavajali in lagali, med drugim tudi slovenski javnosti, ki bo z vsebino tega pisma seznanjena!

Nenazadnje pa Vas je lahko sram, ker ne želite sprejeti naših rešitev in predlogov, ki so povsem jasni in konkretni:

  1. PREVREDNOTENJE PLAČNIH RAZREDOV NA NAČIN, DA JE NAJNIŽJI PLAČNI RAZRED NA RAVNI MINIMALNE PLAČE (predlog podan v letu 2021)
  2. ODPRAVA PLAČNIH NESORAZMERIJ, KI SO NASTALA ZARADI DOGOVORA IZ LETA 2021 S PRIMERLJIVIM DVIGOM PLAČ, KOT SO BILI DOGOVORJENI ZA DEL ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU TUDI ZA DRUGE ZAPOSLENE V TEH DEJAVNOSTIH (predlog podan v februarju 2022)
  3. OHRANITEV ENOTNEGA PLAČNEGA SISTEMA (naše nespremenjeno stališče že nekaj let)
  4. OHRANITEV JAVNEGA ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA KOT JAVNE SLUŽBE IN DEJAVNOSTI POSEBNEGA DRUŽBENEGA POMENA (podana zahteva v številnih pozivih in izjavah za javnost)
  5. SPREJEM STANDARDOV IN NORMATIVOV (predlog usklajen med stroko in sindikati, poslan večkrat, nazadnje usklajevan marca 2022)
  6. UMIK POLITIKE IZ ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA

 

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Irena Ilešič Čujovič l. r.


Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Aleksander Jus l. r.


Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencingar l. r.


Sindikat medicinskih sester FLORENCE Pergam

Miha Benet l. r.


Sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam in Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Vladimir Lazić l. r.

 

Sindikat farmacevtov Slovenije SIFARM

Damir Domjan l. r.

 

Sindikat laboratorijske medicine SILMES

Mojca Završnik l. r.

 

Sindikat sevalcev Slovenije - PERGAM

Grega Praprotnik l. r.

 

SPUKC – sindikat zdravstva Slovenije

Mateja Klep Breskvar l. r.