Sindikat laboratorijske medicine Slovenije

SKUPŠČINA SILMES

26.01.2018

Vljudno vas vabimo na SKUPŠČINO SILMES, ki bo

 v torek, 6. februarja 2018, ob 10.30 uri,

v hotelu CELEIA, Mariborska cesta 3, Celje.

Dnevni red:

 izvolitev delovnega predsedstva (predsednika in dveh članov), zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika,

  1. letno poročilo predsednice in plan za leto 2018,
  2. poslovno poročilo blagajničarke,
  3. volitve v nadzorni odbor,
  4. razprava o poročilih in njihov sprejem,
  5. razno.

Vljudno vabljeni in lep pozdrav!

Mojca Završnik

Predsednica

 

V prilogi se nahaja POVERILNICA, s katero imenujete delegata, ki bo vaš zavod zastopal na skupščini SINDIKATA SILMES. Izpolnjene poverilnice pošljite na mail bernarda.jevsnikar@ukc-mb.si do 1. 2. 2018 do 15. ure. Original naj delegati prinesejo in oddajo na skupščini.