Sindikat laboratorijske medicine Slovenije

O sindikatu

Sindikat SILMES je reprezentativni poklicni sindikat za področje laboratorijske biomedicine, ki je bil ustanovljen 22. 9. 1998.

 

SILMES je samostojna, nestrankarska, demokratična in prostovoljna interesna organizacija zaposlenih v laboratorijski medicini, ki zastopa, uveljavlja ter varuje interese svojih članov, na vseh ravneh sindikalne organiziranosti.