Sindikat laboratorijske medicine Slovenije

Članstvo

Član SILMES lahko postane vsak delavec, ki je sklenil delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, s polnim ali skrajšanim delovnim časom, ali delavec, ki opravlja delo na drugi pravni podlagi. SILMES omogoča članstvo tudi delavcem, ki dela ne opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, temveč na drugih pravnih podlagah (npr. avtorska pogodba, podjemna pogodba, pogodba o opravljanju storitev kot samozaposlena oseba, študentska napotnica ipd.). Nezaposleni delavci in upokojenci, ki so bili člani SILMES, so lahko še naprej člani SILMES tudi, če niso več v delovnem razmerju. Član SILMES lahko postane tudi član, ki je vključen v drug sindikat. Delavec, ki postane član SILMES, ima pravico do članske izkaznice KSS PERGAM .

Članstvo v sindikatu je prostovoljno. Delavec se včlani v sindikat s podpisom pristopne izjave SILMES. Podatke, potrebne za včlanitev lahko vnesete v natisnjeno pristopno izjavo, ki jo podpišete in v priloženi kuverti pošljete na naslov:

 

SILMES Sindikat laboratorijske medicine Slovenije

Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 98596365

Matična številka: 1391216000