Sindikat laboratorijske medicine Slovenije

Organizacija

Sindikat laboratorijske medicine Slovenije SILMES je bil ustanovljen 22. 9. 1998. SILMES je samostojna, nestrankarska, demokratična in prostovoljna interesna organizacija zaposlenih v laboratorijski medicini, ki zastopa, uveljavlja ter varuje interese svojih članov, na vseh ravneh sindikalne organiziranosti.

Naloge in cilji sindikata SILMES so:

  • združevanje vseh zaposlenih v dejavnosti;
  • zaščita in izboljšanje ekonomskih, materialnih in socialnih pravic zaposlenih;
  • oblikovanje stališč in zahtev do organov oblasti, ki sprejemajo ukrepe ekonomske in socialne politike in sprejemajo zakonodajo, ki vpliva na položaj zaposlenih;
  • skrb za ustrezne delovne in življenjske razmere;
  • vzajemnost in solidarnost med člani;
  • zagotavljanje pravic, ki izvirajo iz članstva.

Sindikat SILMES je reprezentativni poklicni sindikat za področje laboratorijske biomedicine. Je član konfederacije sindikatov PERGAM.