Sindikat laboratorijske medicine Slovenije

Vodstvo

Sindikat ima predsednika in tri podpredsednike, predstavnike poklicnih skupin tehnikov, inženirjev, analitikov ter specialistov laboratorijske biomedicine. Sindikat ima Republiški odbor RO, v katerem so predstavniki statističnih regij Slovenije. Na ta način pokriva različne nivoje zdravstvenega varstva ter krajevno in poklicno raznovrstnost stroke.

Predsednica sindikata:

MOJCA ZAVRŠNIK

 

Podpredsednici sindikata:

KLEMENTINA BERCE

TINA ZAVRL

 

Člani Republiškega odbora (RO):

ANDREJA ŠPORER

ANDREJA VODENIK

ANITA BOŽNIK

BERNARDA JEVŠNIKAR

GORAN SEDLOVSKI

GRETA ŠTRAKL

KLEMENTINA BERCE

MARSEL BRATUŠA

MOJCA ZAVRŠNIK

NADJA OKROGLIČ

RENATA ŠENICA

TINA ZAVRL

ZVONKA BRICMAN

 

Člani nadzornega odbora (NO):

JURE KRANER

TINA ŽURAN