Sindikat laboratorijske medicine Slovenije

Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletnega portala www.silmes.si in omejitev odgovornosti

Definicije pojmov

SILMES, skrbnica in upraviteljica spletnega mesta in domene www.silmes.si je Sindikat laboratorijske medicine Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana, Slovenija. Spletno mesto predstavljajo vse strani in podstrani v okviru naslova www.silmes.si.

Uporabnik spletnega mesta je posameznik, ki obišče spletno stran na spletnem mestu www.silmes.si.

Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik je zavezan k upoštevanju splošnih pogojev. Uporabnik z uporabo spletne strani www.silmes.si sprejema splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen ter da se z njimi strinja.

Avtorske in sorodne pravice

Vsebina, objavljena na spletnih straneh www.silmes.si, je v celoti in časovno neomejeno last SINDIKATA LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila štejejo tudi slikovno, avdio in video gradivo ter celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Uporaba besedil, fotografij ali avdio-video materialov je dovoljena le pod naslednjimi pogoji:

  • iz besedila, fotografije ali avdio-video materiala mora biti razvidno avtorstvo ter spletno mesto objave izvirnika na strani www.silmes.si;
  • v tiskani izdaji besedila mora biti navedeno avtorstvo ter domena mesta objave www.silmes.si;

V kolikor uporabnik lastnici posreduje kakršne koli materiale, na lastnico v celoti, časovno in krajevno neomejeno prenaša materialne avtorske in sorodne pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

Omejitev odgovornosti

SILMES ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in so jih posredovale tretje osebe ali ustanove.

SILMES ni odgovorna za kakršno koli škodo na strojni opremi uporabnikov, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (npr. računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov, ipd.).

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. SILMES ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na navedenih spletnih mestih oziroma straneh, prav tako ne odgovarja za vsebino spletnih strani, kamor vodijo povezave, prisotne na portalu SINDIKATA LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE.

Uporaba osebnih podatkov ter varovanje zasebnosti

SILMES je zavezana k varovanju osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov. SILMES jamči, da bodo na internetu zbrani podatki namenjeni izključno uporabi SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE za anonimno statistično analizo obiska strani.

SILMES bo s pridobljenimi podatki o uporabnikih ravnala v skladu z veljavno zakonodajo in navedenimi splošnimi pogoji.

Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali splošnih pogojev, sme SILMES posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prepovedan  je vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema lastnice.

 

Sindikat laboratorijske medicine Slovenije