Sindikat laboratorijske medicine Slovenije

Pridruži se

Kako se vključiti  v sindikat SILMES

Podatke, potrebne za včlanitev lahko vnesete v natisnjeno pristopno izjavo, ki jo podpišete in v priloženi kuverti pošljete na naslov:

 

SILMES Sindikat laboratorijske medicine Slovenije

Trg Osvobodilne fronte 14

1000 Ljubljana

 

Članarina v sindikatu znaša 0,6% plače.